NL | FR | EN

Zoeken

Spontane sollicitatie

PZ Heilige Familie - Kortrijk

Aanmelden

Gebruikersnaam

Paswoord

Aanmelden

Gebruikersnaam/paswoord vergeten?

Gebruikersnaam/paswoord vergeten?


Verzenden
Annuleren

Wij verzenden u een email


Registreren


Nog niet geregistreerd?

Gelieve onderstaand formulier in te vullen om je persoonlijk profiel aan te maken.

Naam: *
Voornaam: *
Telefoon:
GSM: *
Email adres: *
Bevestig email adres: *
Land: *
Adres:
Geslacht:
Taal:
Hoe heb je deze vacature gevonden?:
Bedrijf:
Gebruikersnaam: *
Paswoord: *
Paswoord bevestiging: *
 
Ik aanvaard de Privacyverklaring
 

Groepzorg respecteert uw privacy
Door dit privacy statement te aanvaarden, geeft u Groep Zorg uitdrukkelijk en ondubbelzinnig de toestemming om alle persoonsgegevens die u haar bezorgt via uw sollicitatie (CV, motivatiebrief, sollicitatieformulier, persoonlijke (telefoon)gesprekken,enz.) te verwerken en op te slaan.
Tevens gaat u akkoord met het feit dat uw persoonsgegevens aangaande de sollicitatieprocedure kunnen meegedeeld worden aan externe rekruterings- en selectiekantoren die ons (eventueel) zullen helpen in het aanwervingsproces (bijvoorbeeld via het afnemen van bijkomende testen van de sollicitant). Uw toestemming is steeds herroepbaar en in voorkomend geval, zullen uw persoonsgegevens vernietigd worden.

De informatie in uw sollicitatie en CV zal enkel opgeslagen worden in onze database om uw kandidatuur in overweging te kunnen nemen gedurende het aanwervings- en selectieproces.
Wij garanderen dat uw persoonlijke informatie niet gebruikt zal worden in een andere context of door andere organisaties dan deze hierboven genoemd.
Wij garanderen ook dat de informatie enkel in de context gebruikt zal worden van aanwervingen voor Groepzorg en hierbij vertrouwelijk zal behandeld worden conform de wettelijke bepalingen. Indien wij deze informatie voor andere doeleinden zouden willen gebruiken, zal dit enkel gebeuren na uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant zelf.

Wij verzamelen en verwerken geen persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakvereniging blijken, noch persoonsgegevens die het seksuele leven betreffen. Indien er toch gevoelige informatie over een sollicitant zou worden verzameld, vragen wij hiervoor uw schriftelijke toestemming.

Deze informatie zal niet langer opgeslagen worden dan nodig is voor het doorlopen van het selectie- en aanwervingsproces behoudens andersluidende wettelijke voorschriften.

U heeft als sollicitant recht op kosteloze toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens in onze database indien deze gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn. U kan tevens op elk moment aanvragen uw registratie uit de database te verwijderen, door het bedrijf schriftelijk op de hoogte te brengen via post naar het volgende adres: Groep Zorg - personeelsdienst, Groeningepoort 4, 8500 Kortrijk of via e-mail naar het volgende e-mailadres: info@pzhfamilie.be en dit door uw naam, e-mailadres en telefoonnnummer op te geven ter verificatie.

Wij wensen er de nadruk op te leggen dat alle kandidaten onze privacy statement moeten aanvaarden alvorens hun kandidatuur te kunnen doorsturen.